V/v thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật
Số ký hiệu văn bản 4108/UBND-VX
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện chính sách phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4108CV2022.pdf