V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI (lĩnh vực GD&ĐT)
Số ký hiệu văn bản 3278/UBND-VX
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI (lĩnh vực GD&ĐT)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đôn đốc, nhắc nhở
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3278CV2022.pdf