BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
Số ký hiệu văn bản 227/BC-UBND
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 04/07/2022
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 227BC2022.pdf