Kế hoạch thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
Số ký hiệu văn bản 14/KH-CĐVC
Ngày ban hành 19/09/2018
Ngày hiệu lực 19/09/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 5/7/2018 của Bộ chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm KH 14.pdf