V/v triển khai thực hiện Luật PCTH của rượu, bia năm 2019
Số ký hiệu văn bản 383/UBND-VX
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Luật PCTH của rượu, bia năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 383CV2022.pdf