V/v hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng liên quan đến dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 299/UBND-VX
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung V/v hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng liên quan đến dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 299CV2022.pdf