Kế hoạch Thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022
Số ký hiệu văn bản 23/KH-UBND
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho người lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 23KH2022.pdf
23B12022.pdf
23B2022.pdf
23B22022.pdf