V/v triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022
Số ký hiệu văn bản 6205/UBND-NC
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày hiệu lực 29/12/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 6205CV2021.pdf