Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 09 tập thể và 11 cá nhân
Số ký hiệu văn bản 4555/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2021
Ngày hiệu lực 28/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 09 tập thể và 11 cá nhân
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4555QĐ2021.pdf