QUYẾT ĐỊNH Giao danh mục công trình thuỷ lợi cho các đơn vị được phân cấp quản lý theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 4495/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Giao danh mục công trình thuỷ lợi cho các đơn vị được phân cấp quản lý theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 4495QĐ2021.pdf