Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với trẻ em, người cách ly y tế (F1), lao động ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3429/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày hiệu lực 22/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với trẻ em, người cách ly y tế (F1), lao động ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3429QĐ2021.pdf
3429PL12021.pdf
3429PL2021.pdf
3429PL22021.pdf
3429PL32021.pdf