QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3385/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/09/2021
Ngày hiệu lực 20/09/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3385QĐ2021.pdf