KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2021- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 331/KH-UBND
Ngày ban hành 23/08/2021
Ngày hiệu lực 23/08/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2021- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 331KH2021.pdf
331KH12021.pdf