Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 336/KH-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 336KH2021.pdf