V/v điều chỉnh phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 2541/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2541QĐ2021.pdf