Về việc kiện toàn, nâng cấp Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng
Số ký hiệu văn bản 1657/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn, nâng cấp Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1657QĐ2021.pdf