Phê duyệt và công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định nội tỉnh, đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Số ký hiệu văn bản 1483/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/05/2021
Ngày hiệu lực 07/05/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt và công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến VTHK cố định nội tỉnh, đường bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực An ninh trật tự-ATGT
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 1483QĐ2021.pdf