Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bát Xát về trực thuộc UBND huyện Bát Xát
Số ký hiệu văn bản 1454/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thí điểm chuyển giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bát Xát về trực thuộc UBND huyện Bát Xát
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1454QĐ2021.pdf