Công điện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVIDD-19
Số ký hiệu văn bản 3/CĐ-UBND
Ngày ban hành 02/05/2021
Ngày hiệu lực 02/05/2021
Trích yếu nội dung Công điện về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVIDD-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 03CĐ2021.pdf