Khung tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 204/KH-UBND
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung Khung tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 204KH2021.pdf