Phê duyệt các Đề án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1182/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2021
Ngày hiệu lực 13/04/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt các Đề án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1182QĐ2021.pdf