Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 248/BC-UBND
Ngày ban hành 22/04/2021
Ngày hiệu lực 22/04/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 248BC2021.pdf