Chấm dứt hoạt động của Chi cục Văn thư lưu trữ, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Chi cục về Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 1288/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2021
Ngày hiệu lực 22/04/2021
Trích yếu nội dung Chấm dứt hoạt động của Chi cục Văn thư lưu trữ, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Chi cục về Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1288QĐ2021.pdf