Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”
Số ký hiệu văn bản 132/KH-UBND
Ngày ban hành 23/03/2021
Ngày hiệu lực 23/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 123KH2021.pdf