V/v rà soát, xây dựng kế hoạch giao thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021
Số ký hiệu văn bản 362/UBND-NLN
Ngày ban hành 29/12/2020
Ngày hiệu lực 29/12/2020
Trích yếu nội dung V/v rà soát, xây dựng kế hoạch giao thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 362CV2021.pdf