V/v sắp xếp điều chỉnh lại các tổ dân phố thuộc các phường Duyên Hải, Lào Cai, Cốc Lếu sau khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 350/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung V/v sắp xếp điều chỉnh lại các tổ dân phố thuộc các phường Duyên Hải, Lào Cai, Cốc Lếu sau khi sắp xếp các ĐVHC cấp xã thuộc thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 350QĐ2021.pdf