Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 72/BC-UBND
Ngày ban hành 02/02/2021
Ngày hiệu lực 02/02/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/01/2016 của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 72BC2021.pdf