Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
Số ký hiệu văn bản 296/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2020
Ngày hiệu lực 28/12/2020
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 296QĐ2021.pdf