Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 17 - 20/02/2022
Lượt xem: 1026

Điện lực

Thời gian cắt điện

Thời gian có điện

Khu vực

Bát Xát

22h00 ngày 18/02/2022

22h10 ngày 18/02/2022

Xã Quang kim, xã Bản Qua, thị trấn, Bản Vược,Cốc Mỳ

06h10 ngày 19/02/2022

06h20 ngày 19/02/2022

Xã Quang kim, xã Bản Qua, thị trấn, Bản Vược,Cốc Mỳ

06h00 ngày 20/02/2022

07h00 ngày 20/02/2022

Khu vực Xã Quang Kim

06h00 ngày 20/02/2022

06h10 ngày 20/02/2022

Khu vực thị trấn, xã Bản Qua, xã Bản Vược, xã Cốc Mỳ

15h00 ngày 20/02/2022

16h10 ngày 20/02/2022

Khu vực Xã Quang Kim

16h00 ngày 20/02/2022

16h10 ngày 20/02/2022

Khu vực thị trấn, xã Bản Qua, xã Bản Vược, xã Cốc Mỳ

Bảo Thắng

08h00 ngày 17/02/2022

12h00 ngày 17/02/2022

Thị trấn Phố Lu

10h00 ngày 17/02/2022

13h00 ngày 17/02/2022

Thị trấn Phố Lu

14h00 ngày 17/02/2022

17h00 ngày 17/02/2022

Thị trấn Phố Lu

10h00 ngày 17/02/2022

12h00 ngày 17/02/2022

Thị trấn Phong Hải

13h00 ngày 17/02/2022

16h00 ngày 17/02/2022

Thị trấn Phong Hải

Thành phố Lào Cai

07h30 ngày 17/02/2022

11h30 ngày 17/02/2022

Phường Cốc Lếu

07h30 ngày 17/02/2022

09h30 ngày 17/02/2022

Phường Bắc Cường

07h45 ngày 17/02/2022

10h00 ngày 17/02/2022

Thôn An San, xã Cốc San

07h45 ngày 17/02/2022

10h00 ngày 17/02/2022

Xã Cốc San

08h00 ngày 17/02/2022

09h30 ngày 17/02/2022

Một phần phường Bắc Cường

09h00 ngày 17/02/2022

11h00 ngày 17/02/2022

Phường Bắc Cường

09h00 ngày 17/02/2022

11h00 ngày 17/02/2022

Xã Cốc San

09h00 ngày 17/02/2022

11h00 ngày 17/02/2022

Phường Nam Cường

09h30 ngày 17/02/2022

11h30 ngày 17/02/2022

Phường Kim Tân

09h30 ngày 17/02/2022

10h30 ngày 17/02/2022

Một phần phường Bắc Cường

13h30 ngày 17/02/2022

15h30 ngày 17/02/2022

Thôn Tòng Sành, xã Cốc San

13h30 ngày 17/02/2022

15h30 ngày 17/02/2022

Thôn Tòng Chú, xã Cốc San

14h30 ngày 17/02/2022

16h30 ngày 17/02/2022

Thôn Ún Tà, xã Cốc San

14h30 ngày 17/02/2022

16h00 ngày 17/02/2022

Phường Bắc Lệnh

15h00 ngày 17/02/2022

17h00 ngày 17/02/2022

Thôn Tòng Sành, xã Cốc San

07h45 ngày 18/02/2022

10h00 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân

07h45 ngày 18/02/2022

09h30 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân

09h30 ngày 18/02/2022

11h30 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân

13h00 ngày 18/02/2022

15h00 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân

13h30 ngày 18/02/2022

15h30 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân

14h30 ngày 18/02/2022

16h30 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân

15h00 ngày 18/02/2022

17h00 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân

13h00 ngày 18/02/2022

17h30 ngày 18/02/2022

Phường Cốc Lếu

22h30 ngày 18/02/2022

22h40 ngày 18/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bình Minh, phường Bắc Lệnh

22h30 ngày 18/02/2022

22h40 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân, phường Cốc Lếu, phường Duyên Hải

22h30 ngày 18/02/2022

22h40 ngày 18/02/2022

Phường Kim Tân, phường Cốc Lếu

22h30 ngày 18/02/2022

22h40 ngày 18/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bình Minh, phường Bắc Lệnh

22h30 ngày 18/02/2022

22h40 ngày 18/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bình Minh, phường Bắc Lệnh, phường Pom Hán

22h30 ngày 18/02/2022

22h40 ngày 18/02/2022

Phường Bắc Cường, phường Nam Cường

22h30 ngày 18/02/2022

22h40 ngày 18/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bắc Cường, phường Kim Tân, xã Vạn Hoà

06h00 ngày 19/02/2022

06h10 ngày 19/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bình Minh, phường Bắc Lệnh

06h00 ngày 19/02/2022

06h10 ngày 19/02/2022

Phường Kim Tân, phường Cốc Lếu, phường Duyên Hải

06h00 ngày 19/02/2022

06h10 ngày 19/02/2022

Phường Kim Tân, phường Cốc Lếu, phường Duyên Hải, phường Lào Cai

06h00 ngày 19/02/2022

06h10 ngày 19/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bắc Lệnh, phường Pom Hán

06h00 ngày 19/02/2022

06h10 ngày 19/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bắc Cường

06h00 ngày 19/02/2022

06h10 ngày 19/02/2022

Phường Nam Cường, phường Bắc Cường, phường Kim Tân, xã Vạn Hoà

06h10 ngày 19/02/2022

06h20 ngày 19/02/2022

Phường Nam Cường, xã Đồng Tuyển, Cốc San

06h10 ngày 19/02/2022

06h20 ngày 19/02/2022

Xã Cốc San

06h10 ngày 19/02/2022

06h20 ngày 19/02/2022

Phường Nam Cường

06h00 ngày 20/02/2022

18h00 ngày 20/02/2022

Xã Đồng Tuyển

06h00 ngày 20/02/2022

08h00 ngày 20/02/2022

Xã Đồng Tuyển

06h00 ngày 20/02/2022

08h00 ngày 20/02/2022

Phường Duyên Hải, xã Đồng Tuyển

15h00 ngày 20/02/2022

18h00 ngày 20/02/2022

Xã Đồng Tuyển

Văn Bàn

07h00 ngày 19/02/2022

16h00 ngày 19/02/2022

Toàn bộ khách hàng thuộc lộ 377E20.40

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 277
 • Hôm nay: 37,762
 • Trong tuần: 196,381
 • Tất cả: 67,088,070
Đăng nhập