Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2021
Lượt xem: 1462

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Sản suất nông nghiệp trong tháng tiếp tục gặp khó khăn do thời tiết bất thuận (mưa dông, lốc, sét đánh), dịch bệnh trên đàn vật nuôi (dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục) và dịch Covid-19 xảy ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khắc phục thiệt hại do thiên tai đảm bảo ổn định sản xuất.

a. Trồng trọt:

- Cây lúa Xuân: diện tích thực hiện 10.077 ha, bằng 99,4% so CK. Hiện nay lúa trà sớm đang cho thu hoạch; trà chính vụ: Trỗ bông - phơi màu; trà muộn: Đứng cái - làm đòng. Dự kiến năng suất đạt 61,56 tạ/ha, bằng 104% so CK; sản lượng ước đạt 62.030 tấn, bằng 103,7% so CK.

- Cây lúa Mùa 1 vụ vùng cao:  Các huyện vùng cao đang chỉ đạo Nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất và gieo cấy trong khung thời vụ. Trong tháng, làm đất được 6.537 ha, lũy kế 11.457 ha đạt 101,4% KH vụ và 104,9% so với CK; gieo mạ lũy kế 393,5 tấn; cấy được 6.961 ha, đạt 61,6% so KH vụ và bằng 99,2% so CK.

- Cây ngô:  Diện tích gieo trồng 27.353 ha, đạt 78,2% KH và bằng 102,1% so với CK; trong đó: Ngô đông xuân 12.688 ha, trà sớm bắt đầu cho thu hoạch được 30 ha tại huyện Mường Khương; dự kiến năng suất ngô Xuân đạt 42,46 tạ/ha, bằng 102% so CK; sản lượng ước đạt 53.875 tấn, bằng 99,5% so CK; Ngô chính vụ 14.265 ha, trà sớm trổ cờ - phun râu; trà muộn đang trong giai đoạn 6-9 lá; cây ngô hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt; ngô Hè thu 400 ha.

b. Chăn nuôi:

Công tác chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định; tổng đàn gia súc lũy kế đến thời điểm hiện tại đạt 557.880 con, đạt 86,5% KH năm (trong đó đàn lợn 374.850 con); tổng đàn gia cầm 4.494,7 nghìn con, đạt 98,8%; sản lượng thịt hơi 27.375 tấn, đạt 44,5% KH năm; diện tích nuôi trồng thủy sản trên ao, hồ nhỏ 1.709 ha, đạt 78,2% KH năm; sản lượng thủy sản các loại đạt 4.050 tấn, đạt 40,3% KH năm.

Tình hình dịch bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 195 hộ, 39 thôn, tổ của 17 xã, thị trấn thuộc 04 huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương và thành phố Lào Cai, làm 971 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, trọng lượng 34.041,5 kg. Đến nay, có 02 xã công bố hết dịch: Xã Tả Phời(TP Lào Cai) và xã Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn). Bệnh Viêm da nổi cục xảy ra tại 15 hộ, 09 thôn của 05 xã (thuộc thị xã Sa Pa, huyện Bảo Yên và huyện Văn Bàn), làm 20 con bò mắc bệnh; đã thực hiện tiêu huỷ 02 con bò mắc bệnh, khối lượng tiêu huỷ 335 kg. Đến nay, đã có 03 xã đã qua 23 ngày không phát sinh dịch bệnh: Xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng); xã Điện Quan (huyện Bảo Yên), xã Võ Lao (huyện Băn Bàn).

Công tác tiêm phòng: Trong tháng tiêm phòng được 284.300 liều, lũy kế 1.442.723 liều đạt 95% KH kỳ I; lấy 28 mẫu (swab) gộp hầu họng và môi trường tại các chợ của TP Lào Cai, lũy kế 112 mẫu. Kết quả 109/112 mẫu âm tính với virus Cúm gia cầm; 03/112 mẫu dương tính (+)  với vi rút Cúm gia cầm (Cúm A/H5N6); cấp 500 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, lũy kế  cấp 6.950 lít hóa chất cho 09 huyện, thị xã, thành phố.

c. Lâm nghiệp

Dự kiến sản xuất giống năm 2021 đạt khoảng 70 triệu cây; đã xuất 22 triệu cây trồng rừng vụ Xuân và chuẩn bị đủ giống trồng rừng vụ Xuân - Hè. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục vận động người dân tham gia và tổ chức thực hiện trồng rừng. Trong tháng đã trồng được 1.100,1 ha; lũy kế trồng được 4.927,8 ha đạt 52,2% so với KH và bằng 159,8% so CK , các loài cây trồng chủ yếu gồm Quế, Trẩu, Keo, Bồ đề...

Trồng cây xanh phân tán: Trong tháng trồng được: 266.410 cây; lũy kế 1.175.391 cây đạt 58,8% so với KH; bảo vệ rừng: 276.702 ha đạt 100% so KH; khoanh nuôi tái sinh: 5.000 ha. Trong đó (KNTS mới 800/2.450 ha đạt 32,6% KH; KNTS chuyển tiếp 2.550/2.550 ha đạt 100% so KH).

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn buôn bán, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và PCCCR. Trong tháng đã phát hiện xử lý 21vụ vi phạm, lũy kế từ đâu năm 94 vụ vi phạm  (tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm trước); lâm sản tịch thu: 3,77 m3 gỗ các loại, lũy kế 40,65 m3 (trong đó: gỗ tròn 25,24 m3; gỗ xẻ 15,41  m3). Tiền xử lý VPHC: 81,8 triệu đồng, lũy kế 845,55 triệu đồng.

d. Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

BCĐ tỉnh đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2021; tham mưu Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025; Quy chế hoạt động và hướng dẫn đánh giá kết quả lãnh đạo giúp xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025.

Trong tháng, toàn tỉnh đã thi công được 50,53 km km đường nông thôn mới, lũy kế từ đầu năm đạt 148,95 km ; Vận động nhân dân xây dựng được 251 nhà tiêu hợp vệ sinh, 175 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 01 mô hình “Nhà sạch vường đẹp”. Lũy kế, làm được 1.908  nhà tiêu hợp vệ sinh, 1.002 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh,  22 mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”; Huy động nhân dân tham gia tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới được 259 triệu đồng tiền mặt, 12.916 ngày công lao động, 9.500 m2 đất và nhiều hiện vật khác (quy ra tiền đạt 2.182 triệu đồng). Lũy kế đạt 1.852,2 triệu đồng tiền mặt, 59.080 ngày công lao động, 36.575 m2 đất và nhiều hiện vật khác (quy ra tiền đạt 9.032,5 triệu đồng).

e. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Trong tháng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa vừa, mưa to, kèm theo dông lốc, sét tại các huyện, thị xã, thành phố làm thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Ước thiệt hại khoảng 7,7 tỷ đồng .

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai, rà soát các tiêu chí xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ. Trong tháng đã đưa vào khai thác, sử dụng dữ liệu 03 trạm thời tiết tổng hợp phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 5/2021 diễn ra tương đối ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhẹ so với tháng 4/2021. Trong đó Công ty CP Hóa chất Đức Giang đã khắc phục được các sự cố đi vào hoạt động ổn định; các nhà máy thủy điện duy trì công suất, dự án luyện đồng Bản Qua tích cực lắp đặt thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, một số đơn vị sản xuất vẫn đang gặp một vài khó khăn như nhà máy gang thép Việt Trung hoạt động cầm chừng do nguồn nguyên liệu quặng sắt phục vụ cho nhà máy chỉ đảm bảo hoạt động 60% công suất với thời gian đến hết tháng 06/2021 (hết hạn cấp giấy phép khai thác mỏ sắt Quý Xa), một số dự án mở mới khai thác khoáng sản gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, hiện nay bãi thải gyps của Công ty cổ phần DAP số 2 đã đến ngưỡng giới hạn chiều cao cho phép theo quy hoạch chung của khu công nghiệp và đạt ngưỡng cho phép theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt. Dự kiến chỉ duy trì bãi đổ thải từ 2 đến 3 tháng nếu chạy đạt công suất thiết kế. Theo đó nếu không có sự tháo gỡ của Bộ Xây dựng, Chính phủ thì khả năng nhà máy sản xuất phân bón DAP phải dừng sản xuất do không có chỗ đổ thải gyps là rất lớn.

Giá trị sản suất công nghiệp tháng 5/2021 ước đạt 3.586,5 tỷ đồng, bằng 107% so với tháng 4/2021 (3349,36 tỷ đồng). Lũy kế ước đạt 15.390,4 tỷ đồng, đạt 35,63% KH năm và tăng 14,06% so cùng kì năm 2020 .

Về lưới điện: Tình hình cung cấp điện tháng 5/2021 đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh; Đảm bảo vận hành an toàn cho người và thiết bị. Tuy nhiên, đêm ngày 12/5/2021 do xảy ra giông lốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ảnh hưởng đến lưới điện gây mất điện cục bộ tại thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát và đã được Điện lực các huyện đã khẩn trương khắc phục cấp điện trở lại cho nhân dân ngay sau khi hết giông lốc.

Về thủy điện: Tháng 5/2021, có 67 dự án đã hoàn thành với tổng công suất lắp máy 1.080,35MW hoạt động phát điện tại các nhà máy ổn định.

Công tác đầu tư lưới điện nông thôn: Tính đến thời điểm báo cáo (ngày 15/5/2021) đã triển khai hoàn thành cấp điện cho 55/87 thôn. Còn 32 thôn đang được tiếp tục triển khai đầu tư.

b. Xây dựng cơ bản

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện danh mục các công trình chào mừng kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Lào Cai; tích cực giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư dự án, đẩy mạnh hoàn thiện các thủ tục và giải ngân vốn đầu tư các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong 5 tháng đầu năm 2021 nhìn chung các nguồn vốn Ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Tính đến ngày 31/5/2021, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2020 kéo dài sang năm 2021): Tổng vốn giao: 4.580 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 1082 tỷ đồng, bằng 24%KH, bao gồm:

- Kế hoạch vốn kéo dài: Tổng vốn giao: 262 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 44 tỷ đồng, bằng 16,8%KH. 

- Kế hoạch năm 2021: Tổng vốn giao: 4.318 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 1038 tỷ đồng, bằng 24%KH.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (tách riêng phần NSTW): Tính đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt 735 tỷ đồng, bằng 23%KH Trung ương giao.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại

Trong tháng, tình hình kinh doanh thương mại - dịch vụ diễn ra khá trầm lắng so do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại các tỉnh/ thành phố trong cả nước. Sức mua các mặt hàng thiết yếu tại các chợ, siêu thị giảm mạnh, các dịch vụ du lịch như lữ hành, lưu trú, ăn uống cũng giảm do lượng khách du lịch hạn chế. Một số hoạt động xúc tiến thương mại không được triển khai thực hiện theo như Kế hoạch đã đề ra.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt 1.912,9 tỷ đồng, bằng 78,9% so với tháng trước (2.424,4 tỷ đồng), tăng 43,5% so với cùng kỳ năm trước (1.333,2 tỷ đồng); lũy kế 05 tháng ước đạt 11.436 tỷ đồng đạt 39,7% so với kế hoạch (28.800 tỷ đồng), tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước (7.801,2 tỷ đồng).

Xuất nhập khẩu:

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài địa bàn tỉnh cũng có xu hướng giảm so với các tháng gần đây. Tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ, hoạt động thông quan hàng hóa cơ bản vẫn được các cơ quan quản lý tạo điều kiện thuận lợi, tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như phốt pho vàng, thanh long, chuối, xoài đồng loạt giảm số lượng thông quan do yếu tố mùa vụ, vì vậy so với tháng 4/2021 giá trị xuất khẩu trong tháng 5/2021 ước giảm 5,71%; giá trị nhập khẩu cũng ước giảm 9,8%, tập trung ở các mặt hàng như phân bón, rau củ quả.

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 5 ước đạt 358,67 triệu USD giảm 6,85% so với tháng 4/2021, tăng 32,95% so với cùng kỳ 2020; Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.735,62 triệu USD (tăng 59,89% so với cùng kỳ 2020) đạt 37,73% so KH, trong đó:

- Giá trị xuất khẩu ước đạt 165,56 triệu USD (giảm 5,71% so với tháng 4/2021, tăng  40,97% so với cùng kỳ năm 2020), Luỹ kế  5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 762,02 triệu USD (tăng 62,49% so với cùng kỳ 2020), đạt 44,82% KH năm.

- Giá trị nhập khẩu ước đạt 44,50 triệu USD (giảm 9,8% so với tháng 4/2021, giảm 16,73 % so với cùng kỳ năm 2020). Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt  251,08 triệu USD (tăng 11,81 % so với cùng kỳ 2020), đạt 31,39% KH năm.

- Các loại hình (TNTX, KNQ, chuyển CK, Quá cảnh, Doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện XNK tại các cửa khẩu khác) ước đạt 148,61 triệu USD (giảm 6,87% so với tháng 4/2021); Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 722,52 triệu USD (tăng 84,32% so với cùng kỳ 2020), đạt 34,41% kế hoạch.

Công tác quản lý thị trường

Tháng 5, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm; không có tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để mua gom hàng hóa, tăng giá bất hợp lý thu lời bất chính.

Trong tháng, tiến hành kiểm tra: Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra: 142 lượt vụ (tăng 17,,4% so với tháng 4/2021) Số vụ vi phạm: 68 vụ (tăng 33,3% so với tháng 4/2021); số vụ xử lý 70 vụ (xử lý 02 vụ vi phạm trong kỳ báo cáo trước).Tổng giá trị xử lý: 1.223.619.000 đồng (tăng 37,8% so với tháng 4/2021). Tổng số thu nộp ngân sách: 511.755.000 đồng (tăng 46,9% so với tháng 4/2021). Trong đó: tiền xử phạt vi phạm hành chính: 412.725.000 đồng (tăng 26,7% so với tháng 4/2021); tiền bán hàng hóa tịch thu: 99.030.000 đồng.

Lũy kế 4 tháng: Số vụ kiểm tra 504 lượt vụ; số vụ vi phạm 211 vụ; tổng giá trị xử lý 3.304.358.000 đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước 1.354.167.000 đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 1.129.560.000 đồng, trị giá hàng bán thanh lý 224.607.000 đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 2.174.798.000 đồng.

Giá cả, chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng tại Lào Cai tháng 5/2021 giảm 0,28% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 0,55%; so với tháng 12 năm trước tăng 0,53%; bình quân 5 tháng so với cùng kỳ giảm 1,77%.

b. Du lịch

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên các hoạt động quản lý du lịch trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được triển khai: tổ chức thành công sản phẩm du lịch "Sapa: Thổ cẩm và hoa năm 2021" trong dịp nghỉ lễ 30/04-1/5, thu hút đông đảo lượng khách tham quan; tổ chức thực hiện Chương trình Carnavan kết nối du lịch Lào Cai với các thị trường trọng điểm (Ninh Bình – Huế - Đà Nẵng – Hội An), tuy nhiên phải tạm hoãn chương trình do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Trong tháng báo cáo (tính từ 20/4 đến thời điểm báo cáo) lượng khách du lịch đến Lào Cai giảm mạnh, ước đạt 44.560 lượt khách, giảm 86,7% so với tháng 4/2021. Tổng thu du lịch ước đạt 134,26 tỷ đồng, giảm 86,8% so với tháng 4/2021. Lũy kế 05 tháng đầu năm 2021 lượng khách đến Lào Cai ước đạt 1.093.168 lượt khách, tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 21,9% Kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch 05 tháng đầu năm 2021 ước đạt 3.170 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ 2020, đạt 19,8 % so với Kế hoạch năm.

c. Hoạt động vận tải

Vận tải hành khách (HK) tháng 5 ước tính đạt 1.128 nghìn HK, giảm 34,91% so với tháng trước, tăng 46,15% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 67,36 tỷ đồng, giảm 27,63% so với tháng trước, tăng 16,96% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 7.725 nghìn HK, tăng 14,90% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hóa tháng 5 ước tính đạt 877,08 nghìn tấn, giảm 16,33% so với tháng trước, tăng 29,81% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt 185,71 tỷ đồn,giảm 22,48% so với tháng trước, tăng 15,31% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa đạt 4.989,53 nghìn tấn, tăng 37,67% so với cùng kỳ năm trước.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 5 đạt 552 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 3.250 tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán trung ương giao, bằng 34,2% dự toán tỉnh giao, 31% dự toán giao bổ sung và bằng 140,9% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương trong tháng 5 ước đạt 1.480 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 8.794 tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán trung ương giao, bằng 64,2% dự toán tỉnh giao, bằng 194,2% so CK; Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng 5 là 839 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm ước đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 44,3% dự toán trung ương giao; bằng 37,7% dự toán tỉnh giao và bằng 100% so CK.

b. Hoạt động tín dụng

Tổng nguồn vốn đến (Ước thực hiện đến 31/5/2021) đạt 56.700 tỷ đồng, tăng 2.228 tỷ đồng (+4,1%) so với 31/12/2020. Trong đó,  nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 33.000 tỷ đồng, tăng 1.368 tỷ (+4,3%) so với 31/12/2.: Tổng Dư nợ ước thực hiện đến 31/5/2021 đạt 50.400 tỷ đồng, tăng 221 tỷ (+0,4%) so với 31/12/2020.

Ngành NH Lào Cai đã hỗ trợ cho 276 doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với số dư nợ được hỗ trợ là 2.895 tỷ đồng. Lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên là 4,5%/năm – 5,5%/năm. Trong tháng, các Ngân hàng chủ động tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, đến 15/5/2021, tỷ lệ nợ xấu là 1%, tăng 0,12 điểm % so cuối năm 2020.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế:

Lũy kế đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai có 23 dự án FDI  còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 571,52 triệu USD. Trong tháng cấp mới 01 dự án (Dự án siêu thị Go!) với tổng vốn là 4 triệu USD, lũy kế từ đầu năm cấp mới 02 dự án tổng vốn 135,1 triệu USD, giải ngân ước đạt 6,8 triệu USD.

Đối với các dự án đầu tư trong nước: trong tháng 5 chấp thuận chủ trương đầu tư 05 dự án với tổng mức đầu tư là 487,51 đồng; lũy kế từ đầu năm là 14 dự án với tổng mức đầu tư 3121.66 tỷ đồng.

Trong tháng cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 45 DN với tổng số vốn là 495,088 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu đến hết ngày 20/5/2021 thành lập mới 245 đơn vị (bao gồm 164 DN, đơn vị trực thuộc 65); Lũy kế số đăng ký trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 7.758; trong đó cấp đăng ký doanh nghiệp là 5.621 DN với số vốn đăng ký là 77.917,6 tỷ đồng; cấp đăng ký hoạt động cho 2.143 đơn vị trực thuộc.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại rất phức tạp và lây lan nhanh trên diện rộng, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh mầm non, phổ thông vừa học, vừa phòng chống dịch Covid-19; hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kỳ 2 các cấp học; chỉ đạo tổ chức các biện pháp nhằm hướng dẫn ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định; tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học trực tuyến và giao bài trực tiếp đến những học sinh vùng khó khăn, nơi không có điều kiện tiếp sóng; tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các cuộc thanh tra, kiểm tra cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Trong tháng 5 năm 2021, đã cơ bản tổ chức thi hết học kỳ 2 ở bậc phổ thông và kết thúc chương trình ở bậc mầm non.

2. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được thực hiện tốt, hiện không có ca dương tính trên địa bàn . Theo diễn biến của dịch bệnh, tỉnh Lào Cai đã thực hiện truy vết các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh, số trường hợp F1: 274 (Cách ly tại trung đoàn 254: 126, khách sạn: 134, cơ sở y tế: 14); số trường hợp F2: 2.923 người (cách ly tại trung đoàn 254: 01, cơ sở y tế: 02, còn lại cách ly tại nhà). Kiểm soát người về, đến từ vùng dịch đợt 4 trên cả nước: 426 trường hợp.

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 09/3/2021 về tiếp nhận bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2025 tại 12 điểm tiêm, kết quả: 14.526 người/1.300 lọ vắc xin. Đến nay, hoạt động tiêm chủng được đảm bảo an toàn, không có trường hợp nào tai biến nặng sau tiêm chủng.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh theo công điện số 3/CĐ-UBND ngày 02/05/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thực sự cần thiết có nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh COVID-19 từ 0h ngày 3/5/2021; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19; tuân thủ các nguyên tắc đã áp dụng thành công là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch và điều trị kịp thời; khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đối với các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động nhập cảnh từ nước ngoài; tiếp tục đề xuất nhu cầu nhằm đảm bảo nguồn lực, kinh phí cho phòng chống bệnh dịch; bố trí tiêm vắc xin theo kế hoạch.

- Thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin định kỳ cho trẻ . Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - KHHGĐ . Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú: 11.908, công suất SDGB bình quân toàn tỉnh là 96,81%; trong đó tại bệnh viện: 97,79%, tại PKĐKKV: 86,23 %. 

- Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm tra công tác đảm bảo ATTP tại 1.264 cơ sở, 1.059 cơ sở đạt TCVS, xử lý hành chính 02 cơ sở. Trong tháng không có ngộ độc thực phẩm cấp tính.

3. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

Trong tháng, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án của Bộ VHTTDL về tổ chức các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Lào Cai lần thứ XX năm 2021. Cuối tháng 4 (24/04/2021), đã tổ chức thành công chương trình biểu diễn âm nhạc tại Sân Quần thị xã Sa Pa, thu hút đông đảo người nhân địa phương cũng như khách du lịch đến xem. Công tác quản lý về danh thắng, di tích tiếp tục được triển khai thực hiện; nghiên cứu dự án khu đô thị Sườn đồi con gái (thị xã Sa Pa), quy hoạch di tích đền Ken (huyện Văn Bàn)... Công tác bảo tồn, phát triển văn hoá phi vật thể tiếp tục được tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thiện (quay phim xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Trang phục của người Dao Họ; Tri thức dân gian trong canh tác ruộng bậc thang của người Hà Nhì; bảo tồn Then cầu mùa của người Giáy).

Công tác tuyên truyền: Triển khai chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm quảng bá rộng rãi các chương trình, sự kiện nổi bật của tỉnh ( tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021), tuyên truyền và triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 8 năm 2021). Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên công tác tuyên truyền phục vụ cơ sở trên địa bàn tỉnh tạm dừng. Luỹ kế đến hết 15/5/2021 đã thực hiện 39/130 buổi, đạt 30% kế hoạch. Ngoài ra, các giải thi đầu thể tao cấp tỉnh như giải Bóng chuyền hơi trung - cao tuổi, giải cầu lông, bóng bàn quần vợt, các đoàn VĐV đi thi đấu toàn quốc... phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Đội tuyển VĐV Lào Cai đã tham gia thi đấu giải vô địch kéo co toàn quốc, đạt 02HCV, 02HCB, 07HCĐ.

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

 - Trong tháng 5 năm 2021: Tạo việc làm tăng thêm 1.250, trong đó có 551 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021: Tạo việc làm tăng thêm 5.190/13.500 lao động đạt 38,4% kế hoạch năm, trong đó có 938 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. 

- Về giáo dục nghề nghiệp: tháng 5/2021 các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo được 717 người trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp: 135 người; sơ cấp và dưới 3 tháng: 582 người. Lũy kế đến hết tháng 5/2021, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tuyển sinh, đào tạo được  2.692 người/KH 10.500 người, đạt 25,6% KH năm 2021, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp: 766 người; sơ cấp và dưới 3 tháng: 1.926 người (cao hơn cùng kỳ 87 người).

- Trong tháng, UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dưạ vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch thực hiên công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030; Văn bản chỉ đạo hỗ trợ trẻ em trong phòng chống dịch bệnh coivd 19.

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

 Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và Trung ương, các dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi triển khai đúng tiến độ được duyệt; đề tài, dự án được nghiệm thu có kết quả xếp loại Đạt trở lên. Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả tốt. Trong tháng tiến hành thẩm định hồ sơ nghiệm thu dự án xây dựng nhãn hiệu chứng nhận dứa Mường Khương. Quản lý tốt 49 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc ap dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai Cai năm 2021 đối với 20 đơn vị. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, các ý kiến tham gia về thiết bị công nghệ đối với hồ sơ xin điều chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư dự án được đảm bảo đúng quy định.

III. Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn, Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai; Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022; Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi). Trong tháng, thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 241 giấy, đơn lẻ tại các huyện cho hộ gia đình, cá nhân được 582 giấy. Tiếp nhận, thẩm định, hoàn thiện 05 hồ sơ thuê đất, 03 hồ sơ thu hồi đất, 01 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản – nước và công tác quản lý bảo vệ môi trường: ban hành Kế hoạch triển khai cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước trên địa  bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy định về phân loại Chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

- Quân sự - quốc phòng: Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình địa bàn và tuyến biên giới. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, công tác quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Tháng 05/2021, tình hình an ninh, chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh ổn định. Tình hình an toàn giao thông: Trong tháng, không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tổng số vụ tai nạn giao thông 03 vụ (giảm 24% so với T4/2021, giảm 67% CK 2020), làm 01 người chết (bằng T4/2021, giảm 83% CK 2020) và 02 người bị thương (giảm 60% so với T3/2021, giảm 75% so với CK). Lũy kế đến tháng 5 tháng xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ (tăng 8% so CK), làm 12 người chết và 23 người bị thương.

- Hoạt động đối ngoại: Quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài cũng như trong nước vẫn tiếp tục được duy trì, phát triển. Ngày 18/5, Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp với Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) cùng các địa phương, cơ quan liên quan của hai bên tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) tại 10 điểm cầu. Ngày 01/6/2021, Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Lãnh đạo tỉnh Sơn La tổ chức họp trực tuyến để trao đổi, học tập kinh nghiệm về thực hiện quy hoạch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và xây dựng các cơ sở chế biến nông sản tập trung theo công nghệ hiện đại.

V. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

- Tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện và tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo yêu cầu của TW. Kết quả: Lào Cai nằm trong nhóm các tỉnh thành có tỷ lệ đi bỏ phiếu cao nhất cả nước (99,98% số cử tri trong danh sách niêm yết tham gia bầu cử), toàn tỉnh có 488.823/488.944 cử tri hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định 107, 108, 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đánh giá mô hình hoạt động của hệ thống thú y các cấp trên địa bàn tỉnh; việc thí điểm hợp nhất Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; việc chuyển Trung tâm Y tế, Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc UBND huyện Mường Khương về tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Tổ chức thành công hội nghị chuyên đề về chỉ số PCI và công bố chỉ số DDCI tỉnh Lào Cai năm 2020 ngày 29/4/2021; Ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2021; Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ sô Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2021; Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 – 2025.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai: Triển khai kết nối hệ thống cảnh báo thời tiết; kết nối hệ thống giám sát các trạm cân cửa mỏ để truyền dẫn dữ liệu và quản lý tải trọng phương tiện vận chuyển tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam; triển khai kết nối CSDL quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ HCC của tỉnh phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến qua LGSP tỉnh Lào Cai; triển khai Trung tâm điều hành thông minh Lào Cai gắn với triển khai điểm Trung tâm điều hành thông minh thị xã Sa Pa (công trình trọng điểm chào mừng 30 năm tái lập tỉnh); Ban hành Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành tổ chức lắp đặt, cài đặt 50 thiết bị IoT về cảnh báo cháy nhanh tại trụ sở các cơ quan (các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh) kết nối, tích hợp về Trung tâm điều hành IOC của tỉnh.

- Các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh, tuyền hình tỉnh, huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai… đưa tin, tuyên truyền sự kiện thời sự, chính trị trong tỉnh và trong nước; bám sát định hướng, sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước tuyên truyền tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid  -19 và công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với nhiều nội dung, hình thức trên mọi phương tiện thông tin đại chúng để người dân kịp thời nắm bắt thông tin chính xác nhất./.

Nguồn: 356/BC-UBND ngày 4/6/2021
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 316
 • Hôm nay: 29,356
 • Trong tuần: 406,318
 • Tất cả: 63,722,976
Đăng nhập