Lào Cai tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
Lượt xem: 938
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 6277/VX-UBND, ngày 31/12/2021 về việc Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công văn số 9617/VPCP-NC ngày 30/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh (Công văn: số 1160/UBND-VX ngày 26/03/2019; số 2628/UBND-VX ngày 12/6/2020; số 4204/UBND-VX ngày 09/9/2020; số 796/UBND-VX ngày 05/3/2021).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về trẻ em, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện quyền trẻ em và chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận và khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; chỉ đạo cơ quan giám định y khoa ưu tiên giám định đối với trẻ em là nạn nhân của các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em (nếu có).

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh về bạo lực, xâm hại trẻ em; triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, gia đình về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn trong việc giáo dục trẻ em tại gia đình, phù hợp với giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền luật pháp, chính sách về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Công an tỉnh: Chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em ở gia đình, nhà trường và xã hội. Đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý nghiêm và kịp thời các đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

Sở Tư pháp: Chủ động thực hiện trợ giúp pháp lý đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị bạo lực, xâm hại; bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em; tuyên truyền phổ biến để cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng tình hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trẻ em, vi phạm quyền trẻ em.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, tố giác các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp thực hiện./.

CTTĐT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 362
 • Hôm nay: 28,322
 • Trong tuần: 284,389
 • Tất cả: 63,601,047
Đăng nhập