Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 1451
CTTĐT- Chiều 28/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

Chủ trì hội nghị có đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Trong những năm qua, nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đã được ban hành và triển khai hiệu quả.

Hội nghị triển khai Chương trình 1895/QĐ-TTg là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục duy trì, phát huy những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, những thành tựu đã đạt được của Đề án 1501 và đưa ra các nhiệm vụ đột phá của giai đoạn tiếp theo; cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Giáo dục trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế; những diễn biến của tình hình thanh thiếu niên, nhi đồng giai đoạn hiện nay. Chương trình 1895 đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ, khả thi nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của Đề án 1501 giai đoạn 2015-2020, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030.

Quyết định số 1895/QĐ-TTg đề ra một số chỉ tiêu cụ thể về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Theo đó, đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên học sinh, sinh viên ở đô thị, trên 70% thanh niên, học sinh, sinh viên ở nông thông, 60% thanh niên học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030, đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng. Phấn đấu đến năm 2025, đạt 25% thanh niên học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; 20% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ; phấn đấu đến năm 2030 đạt 30%, 30% và 25% các chỉ tiêu tương ứng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận, chia sẻ các ý kiến đề xuất để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Đối với tỉnh Lào Cai, Giai đoạn 2015-2020, triển khai thực hiện Đề án trên theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg, Lào Cai đã có một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thu được một số kết quả quan trọng: Huy động được cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, ban hành các cơ chế chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh, thiếu niên và nhi đồng để các em được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt; triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các lớp 1, 2, 6; áp dụng các phương pháp giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, giáo dục STEM... ; đổi mới công tác giáo dục lý tưởng chính trị, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, các cuộc thi; tổ chức tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội.

Để triển khai hiệu quả Quyết định số 1895/QĐ-TTg trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 27/4/2022, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chính như: Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến các địa phương đều phải triển khai thực hiện chương trình; ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp theo Kế hoạch của tỉnh, đảm bảo tính khả thi với đặc điểm của từng địa phương.

Lào Cai sẽ tiếp tục ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Gắn việc học tập trong trường với trải nghiệm thực tế và học tập gắn với di sản; đề xuất ý tưởng khởi nghiệp và tạo điều kiện để ứng dụng vào thực tế. Tổ chức thường xuyên các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, văn hóa ứng xử cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trong nhà trường. Xây dựng trường học thực sự trở thành trung tâm văn hóa, chính trị của địa phương; tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia các lớp, khóa học bồi dưỡng tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo mong muốn các bộ, ban, ngành, các địa phương tiếp tục rà soát các văn bản đã triển khai giai đoạn trước để cùng điều chỉnh, bổ sung và ban hành kịp thời các chính sách, kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo để các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt Chương trình 1895. Đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vào chương trình hành động của các bộ, ban, ngành, địa phương. Tiếp tục đồng hành với ngành Giáo dục thực hiện thành công mục tiêu “hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc” như Nghị quyết Đại hội 13 đã chỉ ra.

Thảo Châu

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
1 2 3 4 5  ... 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 282
 • Hôm nay: 16,774
 • Trong tuần: 136,662
 • Tất cả: 67,028,351
Đăng nhập