Mường Khương: nỗ lực tấn công vùng “lõi nghèo”
Lượt xem: 661
CTTĐT - Trong danh sách 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, Mường Khương có tới 5 xã. Trước thực trạng trên, Mường Khương đã bắt tay vào thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, huyện xác định trước mắt là tập trung giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở vùng lõi nghèo của huyện, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiếu số.

Mô hình trồng cây ăn quả đem lại thu nhập cho người dân Mường Khương.


Theo Phòng Lao động – TBXH huyện Mường Khương, trong danh sách 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, Mường Khương có tới 5 xã, đó là: Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Tả Thàng, La Pan Tẩn và Lùng Khấu Nhin. Đây là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo rất cao, thu nhập bình quân của 5 xã này chỉ đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm.

Với kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 (Quyết định 59/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ theo tiêu chí tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020), tổng số hộ nghèo của 5 xã là 3.088 hộ; trong đó có 202 hộ ở xã Dìn chin, 164 hộ ở Tả Ngài Chồ, 185 hộ ở Lùng Khấu Nhin, 174 hộ ở La Pan Tẩn và 175 hộ ở Tả Thàng. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã Dìn chin là 28,53%, Tả Ngài Chồ là 27,8%, Lùng Khấu Nhin là 27,95%, La Pan Tẩn là 28,2%, Tả Thàng là 34,25%.

Theo đồng chí Hoàng Trường Minh, Phó Chủ tịch huyện Mường Khương: Xác định được “lõi nghèo” của huyện; do đó, công tác tuyên truyền vận động người dân trong phát triển kinh tế cũng phải có sự thay đổi, trong đó yếu tố quyết định phải là khơi dậy được ý chí thoát nghèo, làm giàu của bà con.

Để phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của 5 xã nghèo bình quân trên 8%/năm theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2021-2025 (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ); theo đó, huyện Mường Khương đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, chương trình giảm nghèo, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TU về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, có xét đến năm 2030 với nhiều giải pháp, cơ chế chính sách, đây được coi là “cú huých” để tấn công đói nghèo nhằm nâng cao nhận thức về giảm nghèo trên địa bàn huyện, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực tế cho thấy, trong năm 2021, các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, lồng ghép qua tuyên truyền miệng qua các buổi sinh hoạt, họp thôn, bản, tổ dân phố và cộng đồng dân cư… nhằm góp phần triển khai có hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo ở địa phương; nâng cao nhận thức và chủ động cải thiện cuộc sống của người nghèo với sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, các tổ chức và cộng đồng. Kết quả, năm 2021 toàn huyện đã xây dựng và phát hành 162 chuyên mục phát thanh và truyền hình với gần 600 tin, bài, phóng sự phát trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh, huyện và cộng tác với Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử UBND huyện; các trạm truyền thanh xã, thị trấn xây dựng tin bài tuyên truyền về giảm nghèo bền vững; tổ chức được 77 buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động lồng ghép tuyên truyền xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững thu hút được trên 15.000 lượt người xem; tuyên truyền phổ biến kiến thức kinh nghiệm thoát nghèo của các địa phương trong cả nước…

Đặc biệt, việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo luôn đơợc huyện chú trọng, chỉ tính riêng năm 2021, toàn huyện đã có trên 2.100 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn với tổng số tiền trên 97,98 tỷ đồng; tập trung vào các chương trình: tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay tín dụng học sinh - sinh viên, tín dụng giải quyết việc làm, cho vay đối với hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn…

Hơn nữa, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đặc biệt quan tâm. Đồng chí Nông Văn Minh, Trưởng phòng Lao động – TBXH huyện cho biết: năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác giảm nghèo, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, khảo sát, tư vấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo đó, trong năm đã thực hiện 06 lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến rau củ của công ty cổ phần Á Châu tại xã Lùng Vai; 01 lớp kỹ thuật xây dựng tại xã Lùng Khấu Nhin với 235 học viên do Trường Cao đẳng nghề Lào Cai đào tạo để cung cấp nguồn lao động có tay nghề cho địa phương.

Theo đồng chí Trương Hồng Trường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai (đơn vị thuộc Sở Lao động –TBXH tỉnh), để tạo thêm việc làm mới cho người dân trong độ tuổi lao động ở Mường Khương, Trung tâm đã phối hợp với huyện tổ chức 9 hội nghị tại các xã, trong đó có 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh; qua đó tư vấn cho trên 850 lượt người lao động có nhu cầu tìm việc làm, lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bộ đội xuất ngũ, học sinh (khối 12), sinh viên ra trường chưa có việc làm, người chấp hành xong hình phạt tù, người thực hiện xong biện pháp áp dụng xử lý hành chính, lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay đã có 428 lao động đi làm việc tại Công ty Brother tại tỉnh Hải Dương; số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm đạt 1.050/1.150 người, đạt 91,3% kế hoạch giao.

Với nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo Chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 59/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ), số hộ nghèo còn lại là 1.449 hộ, chiếm 8,84%; số hộ cận nghèo còn lại là 3.435 hộ chiếm 24,49%.

Tuy nhiên, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ), tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện là 47,44%, tương đương 6.653 hộ nghèo và 2.934 hộ cận nghèo, chiếm 20,92%. Toàn huyện có tới 5 xã thuộc danh sách 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh với 3.129 hộ nghèo/6.653 hộ nghèo toàn huyện (chiếm 47%), tỷ lệ hộ nghèo của 5 xã là 70,44%; trong đó đứng đầu là xã Tả Thàng với tỷ lệ hộ nghèo là 73,31%, thấp nhất là xã Lùng Khấu Nhin với tỷ lệ 68,27% hộ nghèo.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn lại của các xã: Dìn Chin 33,06%, Tả  Ngài Chồ 33,95%, Lùng Khấu Nhin 34,68%, La Pan Tẩn 33,6%, Tả Thàng 34,87%; ngay từ những ngày đầu năm 2022, huyện Mường Khương xác định tiếp tục phấn đấu giảm nghèo nhanh ở vùng “lõi nghèo”. Theo đó, toàn huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy đảng, chính quyềnvà sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo trong cộng đồng người nghèo. Kịp thời nêu gương những tấm gương điển hình tiến tiến trong chương trình giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến nông, khuyến công, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo phù hợp với điều kiện của địa phương; hỗ trợ phát triển ngành nghề, hỗ trợ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; tập trung cho vay vốn đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ các dịch vụ cơ bản cho hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Trong đó, thực hiện rà roát, nắm rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ, đưa ra giải pháp cụ thể, để công tác giảm nghèo thực sự bền vững.

Lộ trình giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng “lõi nghèo” của Mường Khương chắc chắn còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với những cách làm phù hợp để tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, cùng với hướng đi định hình những vùng sản xuất với quy mô lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chắc chắn sẽ mang lại cơ hội thoát nghèo nhanh và bền vững cho các hộ dân./.

Hồng Minh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 340
 • Hôm nay: 1,604
 • Trong tuần: 319,856
 • Tất cả: 63,636,514
Đăng nhập