Tổng số: 517
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/2022/NĐ-CP 12/06/2022 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải về
1064/QĐ-BTC 10/06/2022 Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai Tải về
1016/QĐ-BTC 10/06/2022 Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - tỉnh Lào Cai Tải về
1016/QĐ-BTC 10/06/2022 Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - tỉnh Lào Cai Tải về
993/QĐ-BTC 07/06/2022 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính Tải về
30/2022/TT-BTC 03/06/2022 Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gđ 2019-2030 Tải về
28/2022/TT-BTC 17/05/2022 Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” Tải về
26/2022/TT-BTC 11/05/2022 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực híện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 Tải về
27/2022/TT-BTC 11/05/2022 Thông tư bãi bỏ Quyểt định số 59/2007/QĐ BTC ngày 11 thảng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triễn hợp tác xã Tải về
3992/BTC-ĐT 06/05/2022 Công khai tình hình quyết toán vôn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 Tải về
12345678910...