Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Số ký hiệu văn bản 38/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/06/2022
Ngày hiệu lực 01/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 38.2022.NĐ-CP.pdf
Văn bản mới