Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gđ 2019-2030
Số ký hiệu văn bản 30/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gđ 2019-2030
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 30.2022-TT-BTC.pdf
Văn bản mới