Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1016/QĐ-BTC
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Giao dự toán bổ sung có mục tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1016.QĐ-BTC.pdf
Văn bản mới