CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TÀI CHÍNH TẠI ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH LÀO CAI

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 24/3/2022, tại Hội trường của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, Đoàn thanh tra tài chính (Sở Tài chính) đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai.

Tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai và đại diện trưởng các phòng, ban có liên quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai.  


Các đồng chí trong Đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Phó Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 21/QĐ-STC ngày 16/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tài chính tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai.


Đồng chí Phó Chánh Thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra công tác lập, giao, thực hiện dự toán và thanh quyết toán các nguồn kinh phí tại đơn vị, bao gồm: nguồn kinh phí không tự chủ, chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án; nguồn vốn viện trợ và các nguồn khác.Thanh tra việc quản lý, sử dụng các quỹ đặc thù như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ. Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; việc quản lý và sử dụng tài sản tại đơn vị. Thanh tra công tác chấp hành pháp luật về kế toán; công khai tài chính; tài sản; tổ chức, triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..

Thời kỳ thanh  tra năm 2020, năm 2021 và các số liệu liên quan đến trước, sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày Đoàn thanh tra tài chính công bố quyết định thanh tra.  

Phát biểu tại buổi công bố đồng Nguyễn Duy Hưng – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Phó Trưởng đoàn thanh tra Sở Tài chính nêu rõ mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc; mối quan hệ công tác giữa Đoàn Thanh tra và đơn vị; các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn.


Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai phát biểu tại cuộc công bố.

Về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai hoàn toàn nhất trí với mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra theo quyết định số 21/QĐ-STC ngày 16/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

Trần Xuân Quang - Thanh tra viên Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 1,818
  • Tất cả: 2,059,481
Đăng nhập