CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TÀI CHÍNH TẠI VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI

Các đồng chí trong Đoàn thanh tra, đại diện lãnh đạo của Viện tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai. Chiều ngày 15/3/2022, tại Hội trường của Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai, Đoàn thanh tra số 19-2022 của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai.

Tham dự buổi công bố có đồng chí Bùi Hữu Thiết, Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng; đồng chí Đặng Thị Mai, Trưởng phòng Kế hoạch, Kế toán trưởng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trịnh Giang – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 19/QĐ-STC ngày 11/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai về việc thanh tra tài chính tại Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai; Quyết định số 20/QĐ-STC ngày 11/3/2022 về việc giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra tại Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai.

Nội dung thanh tra gồm: Thanh tra việc xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, các tiêu chuẩn, định mức theo đặc thù hoạt động tài chính của đơn vị; thanh tra việc tình hình, kết quả quả hoạt động kinh doanh; nguồn vốn; quản lý, sử dụng tài sản; thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; thanh tra công tác chấp hành pháp luật về kế toán; thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thời kỳ thanh tra năm 2021 và các số liệu liên quan đến trước, sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày Đoàn Thanh tra tài chính công bố quyết định thanh tra.  

Phát biểu tại buổi công bố ông Hoàng Trịnh Giang - Trưởng đoàn thanh tra Sở Tài chính nêu rõ mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc; mối quan hệ công tác giữa Đoàn Thanh tra và đơn vị; các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Đoàn. Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra thống nhất các nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra tại đơn vị, quán triệt đây là cuộc thanh tra thường xuyên theo kế hoạch hàng năm của Sở Tài chính; Đoàn thanh tra làm việc độc lập, không làm xáo trộn đến hoạt động thường xuyên của đơn vị và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong quá trình thực hiện thanh tra.

Về phía Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng hoàn toàn nhất trí với mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra theo quyết định số 19/QĐ-STC ngày 11/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

Hoàng Thị Phượng - Thanh tra viên Sở Tài chính tỉnh Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 430
  • Trong tuần: 1,762
  • Tất cả: 2,059,425
Đăng nhập