QUÝ I/2022: THU NGÂN SÁCH ĐẠT 460,6 NGHÌN TỶ ĐỒNG
(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 3/2022 đạt 132,58 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2022 đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương đạt 32,7% dự toán; ngân sách địa phương đạt 32,5% dự toán). 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa tháng 3/2022  đạt 105 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5%  số thu tháng trước. Lũy kế thu quý I/2022 đạt 375,2 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021. 

Cơ quan thuế đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách miễn giảm thuế, phí, lệ phí và giảm thu ngân sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân theo các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ: Ước tính đến hết quý I/2022, tổng số thuế được miễn, giảm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo quy định khoảng 9 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan Thuế cũng đã tăng cường công tác quản lý thu NSNN; kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình sản xuất- kinh doanh, kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, quản lý hóa đơn bán hàng, chống thất thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật. 

Thu từ dầu thô, tháng 3/2022 đạt 5,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I/2022 đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh, bình quân quý I/2022 đạt khoảng 90 USD/thùng, (tăng 30 USD/thùng so dự toán), tăng 59,5% so cùng kỳ năm 2021); sản lượng dầu thô thanh toán 1,97 triệu tấn, bằng 28,1% kế hoạch.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 3/2022 đạt 22,38 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu quý I/2022 đạt 70,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán, tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2021, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 107 nghìn tỷ đồng, bằng 30,4% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 36,38 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán. 

Cập nhật số liệu thu trên hệ thống TABMIS, thu NSNN đến hết ngày 03/4/2022 đạt 484,9 nghìn tỷ đồng, bằng 34,35% dự toán; trong đó thu ngân sách trung ương đạt 34,15% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 34,58% dự toán.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 3/2022 ước đạt 132,1 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I/2022 đạt 351,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 61,5 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 13,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán, giảm 6,2%; chi thường xuyên ước đạt 259,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I/2022 được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương 913 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 27,19 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 518,1 nghìn tỷ đồng, bên cạnh đó các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) tăng khoảng 39,9 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong quý I/2022, các bộ, cơ quan trung ương tập trung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao (đến hết tháng 3/2022 tổng số vốn phân bổ đạt 97,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); đồng thời vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giao kế hoạch, ngoài ra một số dự án khởi công mới đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện công tác đấu thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng,... nên tiến độ giải ngân vốn quý I/2022 chậm, nhất là vốn ngoài nước chỉ đạt xấp xỉ 1% kế hoạch.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong quý I/2022, đã thực hiện phát hành 41,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,85 năm, lãi suất bình quân 2,39%/năm.

Trong quý I/2022, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt; nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước nộp về Quỹ trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 229 tỷ đồng (kế hoạch thu năm 2022 là 30.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 20.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 10.000 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cũng đã theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường phù hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội gắn với yêu cầu đặt ra về phòng, chống dịch. 

Riêng giá xăng, dầu tăng do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trong quý I/2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương (chủ trì) thực hiện 7 kỳ điều hành giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng A95 tăng 5.900 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 5.780 đồng/lít và giá dầu diezen tăng 6.060 đồng/lít. Bình quân quý I/2022, giá xăng dầu trong nước tăng 48,81% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,76 điểm phần trăm.

Trong quý I/2022, Bộ Tài chính đã thực hiện một số hoạt động nổi bật bám sát kế hoạch đề ra, trong đó có một số nội dung chính như sau: Phổ biến Nghị định sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP về biểu thuế CPTPP sau khi được Chính phủ ban hành; Tham dự phiên họp lần thứ 72 Ủy ban công tác ASEAN về Tự do hóa dịch vụ tài chính (WC-FSL); Triển khai công việc theo kết quả phiên họp của Hội đồng CPTPP...

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 3/2022 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 15,7 triệu USD (tương đương 325,9 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến 20/3/2022, rút vốn đạt khoảng 254,3 triệu USD (tương đương khoảng 5.846,7 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 177,9 triệu USD, cho vay lại khoảng 76,4 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 3/2022 đạt khoảng 22.791 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 13.944 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 8.847 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm, trả nợ Chính phủ khoảng 69.596 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước 53.019 tỷ đồng, nợ nước ngoài 16.577 tỷ đồng; trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 63.316 tỷ đồng, trả nợ cho vay lại khoảng 6.281 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 31/03/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.492,15 điểm, tăng 0,1% so với cuối tháng 2/2022 và giảm 0,41% so với cuối năm 2021. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 449,62 điểm, tăng 2,1% so với cuối tháng trước và giảm 5,1% so với cuối năm 2021. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt khoảng 7.877 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với cuối năm 2021, tương đương 93,8% GDP. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 7.729 nghìn tỷ đồng, giảm 1,8% so với cuối năm 2021, tương đương gần 91% GDP. 

Về công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng và tổ chức kiểm toán được chấp thuận: Từ đầu năm đến nay, đã ra quyết định xử phạt, đăng công khai đối với 55 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt khoảng 6.841 triệu đồng.  

Thị trường bảo hiểm duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực trong 03 tháng đầu năm 2022, cụ thể: tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 54.186 tỷ đồng (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2021), tổng tài sản ước đạt 729.096 tỷ đồng (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm2021), đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 596.163 tỷ đồng (tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021).
Lũy kế từ đầu năm đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp khoảng 57.858 tấn gạo cho các địa phương; đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022 của 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực. 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành nhập kho 20 bộ thiết bị tìm kiếm nạn nhân bằng hình ảnh và âm thanh, nhà thầu đã giao 60 bộ/130 bộ thiết bị khoan phá bê tông, 20 bộ/120 bộ máy phát điện theo các hợp đồng đã ký, số lượng còn lại nhà thầu đang thực hiện theo quy định của hợp đồng; đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu cung cấp 100 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ và 2.750 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang phối hợp với nhà thầu trúng thầu rà soát, hoàn chỉnh các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết); đang theo dõi hợp đồng 100.000 chiếc phao áo cứu sinh; các mặt hàng còn lại: xuồng cao tốc, máy bơm nước chữa cháy, máy phát điện chuyển gộp với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trình Bộ ban hành giá mua để tổ chức đấu thầu thành 01 đợt (bao gồm kế hoạch của năm 2021 chuyển sang và kế hoạch năm 2022).

Trong quý I/2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 11.406 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 251.650 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính gần 10.807 tỷ đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi nộp khoảng 2.960 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác khoảng 7.121 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính khoảng 725 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN là 1.992,3 tỷ đồng.

Cơ quan hải quan đã thực hiện 168 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó kiểm tra sau thông quan là 147 cuộc), xử lý thu vào NSNN 44,7 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 3,7 nghìn vụ vi phạm với giá trị hàng hóa 1,28 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào NSNN 69 tỷ đồng.

(Kim Liên - Nguồn trích từ Tạp chí Tài chính điện tử - Bộ Tài chính)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 426
  • Trong tuần: 1,758
  • Tất cả: 2,059,421
Đăng nhập