CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÀO CAI NĂM 2014
Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước;
         Căn cứ Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ.

            Sở Tài chính tỉnh Lào Cai công khai thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai năm 2014 như sau:

            (Nội dung chi tiết tại về tại đây)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1,789
  • Tất cả: 2,059,452
Đăng nhập