Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 119/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm Tải về
LOẠI VĂN BẢN