Về việc công bố 13 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 112/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2024
Ngày hiệu lực 18/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố 13 thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết Định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm Tải về
LOẠI VĂN BẢN