dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Tập tin tải về:
du_thao_nghi_quyet-sonn.docx
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 10/06/2023
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung
Danh sách các ý kiến góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
19
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 16/06/2023
Lượt xem:107
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1DT09
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 25/05/2023
Lượt xem:111
2Số: /2023/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 20/04/2023
Ngày kết thúc: 20/05/2023
Lượt xem:154
303
Ngày bắt đầu: 03/01/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:309
401
Ngày bắt đầu: 01/02/2023
Ngày kết thúc: 01/03/2023
Lượt xem:189
507
Ngày bắt đầu: 27/12/2022
Ngày kết thúc: 27/01/2023
Lượt xem:198
602
Ngày bắt đầu: 28/12/2022
Ngày kết thúc: 15/01/2023
Lượt xem:238
7
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:347
8
Ngày bắt đầu: 04/10/2022
Ngày kết thúc: 20/10/2022
Lượt xem:201
9DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:208
10DT08
Ngày bắt đầu: 15/09/2022
Ngày kết thúc: 15/10/2022
Lượt xem:258
11Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:309
12Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 12/09/2022
Ngày kết thúc: 19/09/2022
Lượt xem:243
1306
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:222
1406
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:252
15Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:256
16Số: /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 15/07/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:211
17 /2022/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 09/06/2022
Ngày kết thúc: 20/06/2022
Lượt xem:342
18Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 08/03/2022
Ngày kết thúc: 20/03/2022
Lượt xem:482
1904
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2022
Lượt xem:542
20Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:568
21Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:567
22DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:573
23Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:548
24Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:632
25Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:698
26 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:786
27/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:399
2803
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:291
29
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:209
30Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:273
31
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:311
32Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:325
33NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:384
34
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:297
35Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:350
36Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:417
37NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:378
38Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:393
39Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 13/04/2020
Ngày kết thúc: 25/04/2020
Lượt xem:363
40C02/3
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 20/04/2020
Lượt xem:402
41DSNGƯT
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:368
42Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Ngày kết thúc: 20/02/2020
Lượt xem:359
43Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:308
44Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:372
45Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/11/2019
Ngày kết thúc: 20/11/2019
Lượt xem:368
46 /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2019
Ngày kết thúc: 08/08/2019
Lượt xem:340
47ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:345
48ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:372
49ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:379
50ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:432
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1,468
  • Trong tuần: 53,324
  • Tất cả: 73,450,644