V/v điều chuyển một số đoạn tuyến đường tỉnh cho địa phương thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo trì
Số ký hiệu văn bản 2496/UBND-XD
Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực 15/05/2024
Trích yếu nội dung V/v điều chuyển một số đoạn tuyến đường tỉnh cho địa phương thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo trì
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm CV 2496.pdf