V/v kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 2493/UBND-KSTT
Ngày ban hành 15/05/2024
Ngày hiệu lực 15/05/2024
Trích yếu nội dung V/v kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm CV2493.pdf
CV 3147.pdf