Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1078/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ 1078.pdf