Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1077/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm QĐ 1077.pdf