Kế hoạch triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ giữa UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hợp tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2024 - 2029.
Số ký hiệu văn bản 245/KH-UBND
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 06/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ giữa UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về hợp tác triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2024 - 2029.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm KH 245.pdf