V/v cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia
Số ký hiệu văn bản 2215/UBND-TH
Ngày ban hành 03/05/2024
Ngày hiệu lực 03/05/2024
Trích yếu nội dung V/v cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu về hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin quy hoạch quốc gia
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm CV 2215.pdf